இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் 2019 படங்கள் Bhogi Pongal Wishes In Tamil

posted by jiolikeceo   
Views:121

இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் 2019 படங்கள் Bhogi Pongal Wishes In Tamil

 

“Thank you for inviting me on Pongal last year. I still remember what fun we had decorating Kolams and cooking Payasam. It was an experience that will remain with me for life. Thank You”

 

“The day for farmers’ and it is the day for sun, Let all happiness be yours on this pongal day!”

 

“Warm thoughts reach out, to all those who are held dear, as the auspicious festival that marks the beginning of the harvest season, draws near. As the festival of Pongal is here, hoping it ushers in good days, that are filled with happiness and cheer, and the fervor it symbolizes, stays with you throughout the year. With best wishes.”

 

“Wish you a very Happy Pongal, Pot rice to Sun God, Sugarcane to Cow and Ox, Sweet rice to You and Me, Good milk to Friends and Family”

 

“Wishing that this festival brings good luck and prosperity and hoping that it is joyous, and fills your days ahead with happiness. Have a wonderful Pongal.”

 

“Wishing that this festival is one, which brings good luck and prosperity and hoping that it is joyous, and fills your days ahead with happiness. Have a wonderful Pongal.”

 

“Wishing you a prosperous and joy, to last forever. Hope this special day marks, the start of a harvest season, that a happy and successful in every way and brings with it prosperity, good luck and moments to cherish.”

 

“Wishing you all wealth, health and good luck on this special day of pongal, Wish you a very Happy Pongal!”

 

“அறிவு, மகிழ்ச்சி, வெற்றி, புனிதம், வெற்றி கொடுக்கும் வேலை, இவையனைத்தும் இந்த இனிய பொங்கல் குறைவில்லாமல் உங்கள் வாழ்வில் கொண்டு வரட்டும், பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!”

 

“இது உழவர்கான நாள், சூரியனுக்கான நாள், எல்லா மகிழ்ச்சியும் கொண்டு நீங்கள் வாழ எங்கள் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!”

 

“இந்த இனிய பொங்கல் நாளில் வாழ்வில் எல்லா வளமும் நலமும் அதிர்ஷ்டமும் பெற்று வாழ என் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!”

 

“இந்த புனித நாளாம் பொங்கல் திருநாளில் உங்களது வாழ்வில் அமைதியும் வளமும் பெற்று வாழ என் வாழ்த்துக்கள், இந்த பண்டிகை குறையாத மகிச்சியை கொடுக்கட்டும், இனிய பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள்!”

 

“குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவ, அமைதி மேலோங்க, எல்லாமும் எப்பொழுதும் பெற்று வாழ, இனிய பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள்!”

 

“சூரியன் தன ஒளி கற்றை இந்த பூமியின் மீது செலுத்துவதை போன்று உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும், பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!”

 

“நல்லது நடந்தேற, சூரியன் அவன் ஒளி கற்றை உம் வாழ்வில் வீச வேண்டும், இனிய பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள்!”

 

 

 

Share Now

Tags

happy pongal 2018 | pongal greetings | pongal 2018 date | thai pongal 2018 | happy pongal images | pongal festival 2018 | 2018 pongal date | pongal wishes images | pongal festival images | pongal 2017 images | pongal 2017 wishes | pongal greeting cards | pongal images hd | pongal holidays 2018 | pongal in tamil | pongal wishes in tamil | pongal kolam 2017 | happy pongal in tamil | mattu pongal | greeting cards in tamil | pongal festival in tamil | pongal greetings in tamil | pongal wishes images in tamil | pongal images in tamil | pongal pictures | about Pongal | pongal photos | when is pongal in 2017 | pongal festival essay | what is Pongal | thai Pongal | pongal celebration | happy bhogi | bhogi wishes | happy Pongal | pongal 2017 | pongal wishes | Pongal | pongal images | pongal festival | diwali greeting card | pongal recipe | happy Diwali | thai pongal wishes | happy pongal wishes | happy pongal greetings | pongal wishes in English | tamil pongal 2017 | pongal in 2018 | pongal quotes | pongal celebration images | pongal 2017 greetings | pongal greetings in English | happy pongal quotes | pongal greetings images | happy thai Pongal | wish you happy Pongal | pongal 2017 telugu | pongal wishes 2017 | thai pongal 2017 wishes | pongal wallpaper | pongal wishes with name | happy pongal 2017 images | advance pongal wishes images | advance happy pongal 2017 | pongal wishes sms | happy thai pongal wishes | bhogi pongal 2018 | happy pongal messages | pongal greetings wallpapers | pongal images 2017 | pongal messages | pongal cards | pongal 2017 wishes images | pongal wishes in telugu | pongal quotes in English | thai pongal 2017 date | advance happy Pongal | pongal festival images wallpapers

Comments

Upload
Copyright © sekspic.com. All rights reserved.